399-9301 Nagano-ken, Kita Azumi-gun,

Hakuba Mura, Oaza Hokujo 12867-7